Dansk Blindesamfund

Fortællerne bag årets fortællejulekalender har foræret alle historierne til Dansk Blindesamfund. Det gav god mening, at en lydjulekalender vær særligt oplagt til svagtseende og blinde.

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse. Dansk Blindesamfund udgør et landsdækkende fællesskab, hvor de inspirerer og støtter hinanden. De støtter endvidere aktivt blinde og stærkt svagsynede i udviklingslandene.

Det hele begyndte med en gruppe blinde borgere, der ville, at alle blinde skulle bestemme over eget liv. Derfor oprettede de Dansk Blindesamfund den 8. juni 1911.

Her 103 år senere har foreningen lokale kredse over hele landet, hvor der afholdes arrangementer og hvor blinde og svagtsynede kan hente hjælp og vejledning.

Foreningen har medlemmer over hele landet og drives i høj grad af frivillighed. Foreningen lever af donationer fra private og virksomheder.

Gennem forskellige initiativer som eksmeplevis den årlige hundeføre kalender indsamles der penge til foreningen. Formålet med denne fortællejulekalender er også at samle penge ind til Dansk Blindesamfund gennem frivillig donation.

Du kan støtte Dansk Blindesamfund via denne knap